Systervälde

Systervälde av Stefan Dahlström
Science fiction / dystopi

Heliga gudinna, väktare av livmodern och livets blod, hör oss soldater och tjänare över det jordiska. Jag är född sioraand, född att lyda och tjäna, uppvisa offervilja och beslutsamhet på slagfältet och nedgöra dem som hotar min värld.
Mitt syfte är att segra eller dö för härskarinnorna. Döden är mitt jobb. Varje kula jag tar är en kula min moder, syster och dotter slipper. Varje vunnen meter blir ett andrum för min familj att överleva ännu en dag. Detta är vårt löfte, detta är vårt förbund.

Beställ boken här.
Pris 190 kr inklusive frakt inom Sverige.
Faktura skickas tillsammans med boken.

Bra att veta! Vi lagrar inga personuppgifter och kommer inte att skicka ut något nyhetsbrev till dig. Om du vill hålla dig uppdaterad om förlaget så gilla gärna vår facebooksida.

Recensioner
”Nutida svensk fantastik är oftast ren fantasy och därför är det glädjande att några skriver klassisk sf där litteraturformen används för att problematisera filosofiska eller politiska frågor. Här befinner vi oss på en planet där kvinnorna, sioraander, styr och där männen, dionesser, förvisats till hemländer som fungerar som landets ekonomiska motor med gruvor och fabriker.” […] ” Berättelsen handlar i stor utsträckning om hur huvudpersonen Elin, som är en invitro, i och med sin första mens blir vuxen nog att börja sin sju år långa militärtjänst. Hon känns som en vanlig skolflicka med vänner, konflikter och förälskelser, osäker på sitt utseende och sina kläder. Kasernlivet går lätt att känna igen från lumpen, men för Elin blir det en chock med allt våld och trakasserier. Det ädlaste en sioraand kan göra är att skydda sina ”systrar” genom att vara kulfång.”
Tomas Cronholm, bugeyedmonsters 

”Huvudpersonen är en invitro som heter Elin Inanna Oriopato. Det vill säga, hennes riktiga namn är DRF-288. Hon är odlat i en tank för att bli soldat. Mänskligheten består av två distinkta grupper, sioraander och dionesser. Sioranderna är kvinnor som förtrycker dionesserna som är män. Perspektivet är hela tiden Elins. Det är hennes personliga utveckling och kamp mot invitroprogrammering vi får följa.
Redan i början får vi intryck av att matriarkatet är på dekis. Byggnaderna i staden Themiskyra är förfallna. Vi får följa Elin som rekryt. Även hos militären är allt i förfall, det finns inte uniformer till alla, materielet fungerar halvdant och ledningen är otydlig i allt undantaget att förtrycka rekryterna. En talande detalj är att modeller klädd i fina uniformer kallas in för att posera för pressen efter ett slag där trasiga soldater har kämpat sig till en seger.”
Tora F Greve, Tira Tiger Förlag