Manus

Vi har för närvarande långa svarstider på inkomna manus. Ha tålamod! Vi hör av oss så snart vi tittat på ditt manus.

Vill du få din bok utgiven på Fantasiförlaget? Vi letar nu specifikt efter manus inom fantasy, science fiction och rysare/skräck för utgivning under 2018.

Vi tar emot manus både för ungdomar och vuxna. För tydlighetens skull är det alltså romaner och inte noveller som vi letar efter. Vi tar bara emot manus med svenska som originalspråk.

Innan du skickar in manus till oss vill vi att du kontrollerar att manuset är färdigt. Du kan förbättra ditt manus och öka dina chanser att bli antagen genom att själv anlita lektör och korrekturläsare.

Skicka ditt manus per mejl till lisa.rodebrand@fantasiforlaget.se. Vi tar emot manus i word och i pdf. Manuset bör ha en längd på 50 000 – 150 000 ord. Det underlättar för oss om du formaterar texten i Times New Roman, 12 punkter, dubbelt radavstånd, normala marginaler samt sidnumrering. Skicka inte med omslagsbild eller baksidestext, men du kan skicka med synopsis och följebrev om du vill. Undvik fantasifulla utsmyckningar, det är texten som vi bedömer.

Vi ser fram emot att få läsa ditt manus!

Vad händer om manuset blir antaget?
Fantasiförlaget är ett traditionellt förlag. Det innebär att förlaget står för alla kostnader för utgivningen om du blir antagen. I förlagsavtalet förbinder du dig att medverka i språkgranskning och korrektur av manuset. Bearbetningen av ditt manus kan ta upp till ett år innan boken skickas till tryckeriet.

På vilket sätt marknadsförs boken?
Fantasiförlaget är ett litet förlag och har begränsade marknadsföringsresurser. Därför är det bra (men inget krav) om du som författare medverkar till marknadsföringen.

Titeln registreras på Bokinfo så att boken blir tillgänglig på Adlibris, Bokus m.fl. Vi har kommissionsavtal med Förlagssystem så bokhandlare kan beställa antingen där eller på Bokinfo. Recensionsexemplar skickas till BTJ.

Marknadsföring sker främst genom direktförsäljning på mässor. Vi trycker upp foldrar, affischer och rollup som används för att synliggöra böckerna. Från fall till fall har vi även haft debutantportätt i Svensk Bokhandels katalog Höstens böcker, någon enstaka annons och direktutskick till bibliotek.