Manus

MANUS

Fantasiförlaget ger ut äventyrsböcker för ungdomar och vuxna inom fantasy, science fiction och skräck. Vi publicerar endast romaner på svenska som originalspråk. Förlaget ger inte ut noveller. För att räknas som roman ska ditt manus ha mellan 50 000 och 150 000 ord. (Från den 1 oktober 2019 sänker vi maxlängden till 120 000 ord.)

Den 1 mars 2019 gick Fantasiförlaget över från traditionell utgivning till hybrid. Vi gör denna förändring för att öka tid och resurser för förlaget vilket leder till att vi kan ge ut fler böcker än tidigare.

Vad är ett hybridförlag? Ett hybridförlag är ett mellanting mellan ett egenutgivningsförlag och ett traditionellt förlag. Liksom på ett traditionellt förlag sker ett urval av vilka böcker som antas och ditt manus går igenom en mycket noggrann bearbetning med lektör, redaktör och korrektur innan boken publiceras. I likhet med en egenutgivning investerar du som författare i bokutgivningen och är delaktig i varje led i processen. Det gör det möjligt för förlaget att anta och ge ut fler böcker. Med andra ord blir det lättare för dig att passera nålsögat och få din bok antagen!

Varför ska du välja Fantasiförlaget? Fantasiförlaget är unikt eftersom vi förutom bearbetning av ditt manus även ger dig målgruppsinriktad marknadsföring och försäljning av din bok. Vi tar hand om allt det praktiska medan du fokuserar på att bearbeta ditt manus till toppkvalitet fram till utgivningen och därefter deltar i försäljningen för att bygga din läsekrets.

Hur går urvalet till? Förlaget går igenom de manus som har kommit in, väljer ut de bästa manusen (max 3 per period) och skickar feedback till författarna om hur manusen kan förbättras. De författare som gått vidare får sedan 3 månader på sig att bearbeta sina manus och skicka in på nytt. Därefter sker ett slutligt urval varvid 1 författare kan erbjudas att teckna förlagsavtal. Förhoppningen är att urvalet ska göras varje månad, men det beror på om det kommer in tillräckligt med manus för att ett relevant urval ska kunna göras. Det innebär att förlaget kan ge ut upp till 12 manus per år.

Vad kostar det och vad ingår? När ditt manus blir antaget får du ta del av förlagsavtalet i sin helhet. Men i korthet innebär avtalet att du förbinder dig att betala totalt 50 000 kr och att medverka till bearbetningen och försäljningen av manuset. Förlaget åtar sig att ombesörja lektör, redaktör, korrektur, omslag, sättning, tryckning och försäljning genom nätbokhandel och på mässor och konvent. I summan ingår tryckning av marknadsföringsmaterial för mässor och konvent. Förlaget åtar sig att trycka upp nya upplagor under de första 3 åren samt att sälja boken under 3 års tid efter den första tryckningen.

Det låter för bra för att vara sant. Vad är haken? Även om du erhåller royalty finns det ingen garanti för att du kommer att tjäna igen vad du har investerat. Du bör känna till att inte alla böcker går med vinst och att ditt författarskap är något som du bygger på lång sikt. Du måste därför vara beredd på att delta i marknadsföring och försäljning för att bygga din läsekrets.

Tillkommer det några kostnader för mig som författare? Ja, i beloppet ingår inte kostnader för författarporträtt (fotografering), releaseparty samt kostnader för resa, logi och traktamente i samband med mässor / konvent. Författaren får själv stå för dessa kostnader. I beloppet ingår inte heller kostnader för annonsering. Från fall till fall kan tilläggsavtal tecknas där författaren och förlaget kommer överens om att dela på kostnaden för annonsering.

Hur skickar jag in mitt manus? Skicka ditt manus per mejl till lisa.rodebrand@fantasiforlaget.se. Vi tar emot manus i word och i pdf. Manuset ska ha en längd på 50 000 – 150 000 ord. (Från den 1 oktober 2019 sänker vi maxlängden till 120 000 ord.) Det underlättar för oss om du formaterar texten i Times New Roman, 12 punkter, glest radavstånd (1,5 – 2 rader) normala marginaler (standardinställning i word) samt sidnumrering. Undvik fantasifulla utsmyckningar, det är texten som vi bedömer.

Vi ser fram emot att få läsa ditt manus!

Har du frågor? Mejla till lisa.rodebrand@fantasiforlaget.se. Du får svar inom 48 timmar. (gäller på helgfria vardagar, gäller ej manus.)

Följande författare har gått vidare och får / har fått feedback från förlaget:

Mars: Sara Engström
April: Tommy Gustafsson
Maj-juni: Sofia Brattwall, Stefan Dahlström och Anna Granberg
Uppsamlingsheat: Ulf Lidsman (fler namn kommer)
Augusti-september: Kommer ditt namn att stå här?
Författarna presenteras på förlagets facebooksida.

Blir det din tur nästa gång?