Aktuellt

Inplanerade event

22 november 2017
Andra tryckningen av Dit du inte får gå

2 december
TellUs i Linköping

3 februari
SmåLit i Jönköping

4 februari
SmåLit i Värnamo

17-18 februari
Sci fi world i Göteborg

24-25 mars
Sci fi world i Malmö

10-13 maj
LinCon i Linköping